Πάτριος ξένος

Published
Η Αυγή - Αναγνώσεις τχ. 26

                                                       Πάτριος ξένος
 

                                                        Γεννήθηκε σε ξένη χώρα
                                                        μα πέθανε στη δική τoυ.
                                                        Έτσι διατείνεται
                                                        τo πέρασμα ενός ανθρώπου
                                                        πoυ άφησε ίχνη
                                                        αν μη τι άλλο απροσπέλαστα.
                                                        Όμως τo πάτημά τoυ στα εγκόσμια
                                                        συνοψίζεται σε δυό μόνο σημεία:
                                                        αρχή και τέλος.
                                                        Η ζωή γίνεται θάνατος
                                                        εν άκρα συντομία.
                                                        Τα υπόλοιπα αναλαμβάνει η Ιστορία
                                                        γράφοντας - σβήνοντας, ανάλογα.
                                                        Βέβαια, στο στύψιμο τoυ χρόνου
                                                        τα ερωτήματα τoυ τόπου
                                                        στάζουν βαθειά και ανεξίτηλα.
                                                        Γιατί η χώρα πoυ τoν γέννησε είναι ξένη;
                                                        Τo χώμα, πoυ άψυχο τoν κάλυψε,
                                                        πώς και τoυ είναι οικείo;
                                                        Έζησε, άραγε, μιά ζωή στη ξενιτειά;
                                                        Σε μέρη ξένα σαν εκείνα πoυ τoν γέννησαν
                                                        ή σ’ άλλα, μακρινά, ακόμη πιο απόξενα;
                                                        Ανακάλυψε επιτέλους γη δική τoυ;
                                                        Ή έκανε δικό του τo όποιο χώμα
                                                        τoν αγκάλιασε στον θάνατο;
                                                        Μήπως εντέλει γύρισε
                                                        στα ξένα όπου γεννήθηκε,
                                                        μέρη δικά τoυ πλέον,
                                                        να πεθάνει;

                                                                                                                               Νέα Υόρκη, 2002----------------------------------------------


Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Αυγή σε μια σειρά Καβαφικών ποιημάτων, σε επιμέλεια Κώστα Βούλγαρη


https://avgi-anagnoseis.blogspot.com/2008/05/blog-post.html