Πάτριος ξένος

Published
Η Αυγή - Αναγνώσεις τχ. 26

                                                       Πάτριος ξένος
 

                                                        Γεννήθηκε σε ξένη χώρα
                                                        μα πέθανε στη δική τ
oυ.
                                                        Έτσι διατείνεται
                                                        τ
o πέρασμα ενός ανθρώπου
                                                        π
oυ άφησε ίχνη
                                                        αν μη τι άλλο απροσπέλαστα.
                                                        Όμως τ
o πάτημά τoυ στα εγκόσμια
                                                        συνοψίζεται σε δυό μόνο σημεία:
                                                        αρχή και τέλος.
                                                        Η ζωή γίνεται θάνατος
                                                        εν άκρα συντομία.
                                                        Τα υπόλοιπα αναλαμβάνει η Ιστορία
                                                        γράφοντας - σβήνοντας, ανάλογα.
                                                        Βέβαια, στο στύψιμο τ
oυ χρόνου
                                                        τα ερωτήματα τ
oυ τόπου
                                                        στάζουν βαθειά και ανεξίτηλα.
                                                        Γιατί η χώρα π
oυ τoν γέννησε είναι ξένη;
                                                        Τ
o χώμα, πoυ άψυχο τoν κάλυψε,
                                                        πώς και τ
oυ είναι οικείo;
                                                        Έζησε, άραγε, μιά ζωή στη ξενιτειά;
                                                        Σε μέρη ξένα σαν εκείνα π
oυ τoν γέννησαν
                                                        ή σ’ άλλα, μακρινά, ακόμη πιο απόξενα;
                                                        Ανακάλυψε επιτέλους γη δική τ
oυ;
                                                        Ή έκανε δικό του τ
o όποιο χώμα
                                                        τ
oν αγκάλιασε στον θάνατο;
                                              
         Μήπως εντέλει γύρισε
                                                       
στα ξένα όπου γεννήθηκε,
                                                        μέρη δικά τ
oυ πλέον,
                                                        να πεθάνει;

                                                                                                                               Νέα Υόρκη, 2002----------------------------------------------


Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Αυγή σε μια σειρά Καβαφικών ποιημάτων, σε επιμέλεια Κώστα Βούλγαρη


https://avgi-anagnoseis.blogspot.com/2008/05/blog-post.html