Απορίες συγγραφέα που διαβάζει / A Writer Who Reads Wonders

Published
Διάλεξη στο Διεθνές Συμπόσιο της Εταιρείας Συγγραφέων

Απορίες συγγραφέα που διαβάζει / A Writer Who Reads Wonders

Διάλεξη σε πάνελ συγγραφέων στα πλαίσια του «ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ & ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ» Διεθνές Συμπόσιο της Εταιρείας Συγγραφέων (Εταιρεία Συγγραφέων),

Γενικό θέμα: «Γιατί διαβάζουμε; Ο ρόλος του συγγραφέα & του βιβλίου τον 21ο αιώνα»

https://www.youtube.com/watch?v=IwZNKQ_xsgw&t=1673s

 

Audio URL